Problémy s kúrením Truma

Problémy s kúrením Truma

Nasledujúce sekcie popisujú najčastejšie problémy s Truma Combi kúrením a bojlerom na ohrev teplej vody. Táto časť návodu je platná pre manuálny ovládač kúrenia Trumatic. Digitálny ovládač vypisuje na displeji chybu, ktorú si vieš priamo skontrolovať v návode pre svoju verziu digitálneho ovládača.

Stiahni si PDF

Aby sme ti uľahčili prístup k týmto informáciám, vytvorili sme praktické e-booky vo formáte PDF, ktoré si môžeš stiahnuť do svojho mobilného zariadenia.

Nezasvieti sa LED kontrolka po zapnutí

Žiadny prívod elektrickej energie

 • Skontroluj napätie obytnej 12V baterky.

Chybná poistka

 • Skontroluj poistku pre dané zariadenie. Ak je chybná vymeň ju za novú rovnakej hodnoty.

Po zapnutí sa zasvieti zelené LED svetlo, ale kúrenie nebeží

Teplota na ovládacom paneli je nastavená na nižšiu, ako je aktuálna teplota vo vnútri karavanu

 • Nastav požadovanú teplotu na ovládacom paneli na vyššiu.

Svieti zelené LED svetlo a po zapnutí kúrenia bliká červené LED svetlo

Je otvorené okno nad výfukom kúrenia, aktivovaný okenný vypínač

 • Zatvor okno.

Napätie na obytnej baterke je príliš nízke (< 10,5V)

 • Nabi obytnú baterku.

Svieti zelené LED svetlo a po zapnutí kúrenia sa rozsvieti červené LED svetlo

Chybná elektronika

 • Kontaktuj karavanový servis alebo servisné centrum Truma.

Červené LED svetlo sa rozsvieti približne 30 sekúnd po zapnutí kúrenia

Plynová fľaša je prázdna alebo je uzáver plynu zatvorený

 • Skontroluj prívod plynu a otvor ventily prívodu plynu.

Zablokovaný prívod vzduchu alebo výfuk kúrenia

 • Skontroluj výfuk kúrenia na vonkajšej strane karavanu, či ho niečo neblokuje. Napríklad ľad, lístie a podobne.

Kúrenie po chvíli hlási chybu

Výfuky teplého vzduchu sú zablokované

 • Skontroluj každý z výfukov teplého vzduchu v karavane.

Zablokovaná cirkulácia vzduchu

 • Skontroluj hadice pre cirkuláciu vzduchu.

Zmrznutý regulátor tlaku plynu

 • Zapni vyhrievanie regulátora EisEx.

Príliš veľa butánu v plynovej fľaši

 • Použi propán. Bután nie je vhodný na kúrenie pri teplote pod 10 stupňov Celzia.

Zelené a červené LED svetlo bliká po vypnutí kúrenia

Kúrenie sa vyplo z dôvodu chyby. Je aktivovaný dobeh kúrenia z dôvodu zníženia teploty kúrenia

 • Dobeh sa vypne po niekoľkých minútach. Až potom je možný reset zariadenia, vypnutie a opätovné zapnutie.

Zelené LED svetlo bliká po vypnutí kúrenia

Je aktivovaný dobeh kúrenia z dôvodu zníženia teploty kúrenia

 • Toto nie je chyba. Dobeh sa automaticky vypne približne po 5 minútach. Kúrenie môže byť opätovne zapnuté kedykoľvek počas dobehu kúrenia v zimnom móde a po dvoch minútach v letnom móde.

Vypúšťací ventil FrostControl sa otvoril po vypnutí kúrenia

Teplota pri vypúšťacom ventile je pod 3 stupne Celzia

 • Zapni znova kúrenie. Vypúšťací ventil sa otvára automaticky ak teplota v jeho okolí klesne pod 3 stupne Celzia. Vypúšťací ventil môžeš znova manuálne uzavrieť len ak je teplota v jeho okolí nad 7 stupňov Celzia.

Vypúšťací ventil FrostControl sa nedá zavrieť

Teplota v okolí vypúšťacieho ventilu je pod 7 stupňov Celzia

 • Zapni znova kúrenie. Vypúšťací ventil môžeš znova manuálne uzavrieť len ak je teplota v jeho okolí nad 7 stupňov Celzia.

Otočné tlačidlo nie je v pozícii “Operating”

 • Otoč otočné tlačidlo vypúšťacieho ventilu do pozície “Operating” a zároveň zatlač aktivačné modré tlačidlo na bočnej časti Frost Controlu.

Voda vystrekuje z vypúšťacieho ventila FrostControl

 • Príliš vysoký tlak vody
 • Skontroluj tlak pumpy, maximálny má byť 2,8 baru. Ak sa pripájaš k vonkajšej prípojke vody, musíš použiť regulátor tlaku vody z dôvodu zníženia tlaku pod 2,8 baru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *