Odmietnutie zodpovednosti

Dôležité právne upozornenie

Informácie na tejto stránke podliehajú ustanoveniam o odmietnutí zodpovednosti, autorským právam a pravidlám o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záväzky za materiál uvedený na tejto stránke, ktorý slúži výlučne na informačné účely. Predovšetkým: 

  • informácie na tejto stránke nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo,
  • Autor sa usiluje zaistiť aktuálnosť a presnosť informácií uverejnených na tejto stránke, nemôže však za ne nijako ručiť. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť, 
  • Autor nenesie nijakú zodpovednosť za použitie údajov alebo informácií z tejto internetovej stránky. Používateľom sa preto pred použitím týchto údajov odporúča prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje možno použiť na vlastné nebezpečie,
  • informácie dostupné na tejto stránke môžu obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré Autor nemôže nijak obsahovo ovplyvniť a za ktoré nepreberá nijakú zodpovednosť.

Upozornenie o autorských právach

Copyright © TECHnode, s.r.o., 2021

Všetky práva vyhradené. Obsah tejto stránky nemožno reprodukovať, ukladať do informačných systémov alebo inak rozširovať bez súhlasu majiteľov práv.