Podmienky používania

Definície

 • „Spoločnosť“ je spoločnosť TECHnode, s.r.o.; jej registrovaná adresa je Svätoplukova 21, 040 01 Košice, Slovensko. Registračné číslo spoločnosti: 36714071, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 21822/V. E-mailová adresa spoločnosti na otázky pred predajom je beerty@beerty.guru.
 • „Webová stránka“ je webová stránka umiestnená na nasledujúcej adrese: https://beerty.guru
 • „Balíček služieb“ je platená služba Spoločnosti ponúkaná zákazníkom prostredníctvom webovej stránky.
 • „Zákazník“ je osoba, ktorá sa zaregistrovala na webovej stránke a zaplatila za niektoré balíky služieb.

Balíky služieb

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce balíky služieb spolu s popisom služieb, ktoré sú v nich uvedené.

CAPPUCCINO

 • Prístup k prémiovému obsahu webovej stránky
 • Platnosť balíka je 6 mesiacov

APEROL

 • Prístup k prémiovému obsahu webovej stránky
 • Platnosť balíka je 12 mesiacov

SPAGHETTI

 • Prístup k prémiovému obsahu webovej stránky
 • Platnosť balíka sú 3 roky

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Osobou povinnou platiť DPH je osoba, ktorej je služba poskytovaná (podľa článkov 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/ 138/ES z 19. decembra 2006). DPH je pripočítaná k cene balíka služieb v súlade s príslušným zákonom Slovenskej republiky, ak je zákazník registrovaný ako platiteľ DPH a poskytne spoločnosti správne DIČ. DPH sa riadi zákonmi Slovenskej republiky a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia k smernici 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

Registrácia a platba

 • Ak chce zákazník využiť niektoré z balíkov služieb, musí sa zaregistrovať na webovej stránke.
 • Pri registrácii zákazník odošle požadované údaje, ako sú: e -mailová adresa (používaná ako prihlasovacie meno), meno, priezvisko. Zákazník je tiež povinný sa zoznámiť a súhlasiť s týmito Podmienkami použitia. Zákazník nesie zodpovednosť za pravdivosť údajov, ktoré uviedol.
 • Za balíčky služieb sa platí prostredníctvom platobnej brány Stripe.
 • Platobné údaje, ako napríklad číslo kreditnej karty, sa neukladajú na serveri spoločnosti.
 • Po zaplatení balíka služieb sa aktivuje prihlasovacie meno a heslo zákazníka, ktoré mu umožní prihlásiť sa na webovú stránku a využívať predplatenú službu.
 • Zákazník súhlasí, že bude kontaktovaný e-mailom ohľadom produktov a služieb spoločnosti.

Obnovenie platnosti balíka služieb

 • Pred vypršaním doby platnosti balíka služieb je zákazník informovaný prostredníctvom automatizovaného e-mailu.
 • Ak má zákazník záujem o obnovenie platnosti balíka služieb, je povinný po prihlásení sa na webovú stránku obnoviť platnosť balíka služieb.
 • V prípade, že zákazník súhlasil s automatickou obnovou platnosti balíka služieb, bude balík automaticky obnovovaný pred vypršaním doby platnosti balíka služieb.
 • Balíky služieb sa obnovujú prostredníctvom platobnej brány Stripe.

Zmeny Podmienok použitia

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne upraviť tieto Podmienky použitia.