/ CESTOVANIE

⚡ PREČÍTAJ SI


Ak vlastníctvo karavanu spĺňa podmienku, že slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov firmy, je vynaložený preukázateľne a je zaúčtovaný v účtovníctve, možno ho považovať za daňový výdavok, Berty. Karavan ako daňový dáklad “Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, Berty” Ak…

View more

Osvetlenie karavanu je pripojená na obytnú baterku, všetky svetlá fungujú na napätie 12V. Celý 12V elektrický okruh karavanu je možné centrálne zapnúť a následne zasvietiť jednotlivé svetlá. Vnútorné osvetlenie 12V elektrický okruh karavanu sa centrálne zapína na ovládacom paneli karavanu.12V elektrický okruh je vyobrazený ikonkou žiarovky.Svetlo vo vnútri karavanu sa…

View more

Almería sa nachádza na juhu Španielska v oblasti Andalúzia. Je dosť pravdepodobné, že si o tomto meste nikdy nepočul, Berty. Aj napriek tomu, poznáš z tohto miesta ich produkty a filmy, ktoré sa tu natáčali. Almería je totiž mesto, z ktorého pochádzjú paradajky, ktoré kupuješ v januári. Určite taktiež poznáš…

View more

Osobne som dodávku nikdy neprerábal, Berty. Píšem to hneď v prvej vete, aby sa do mňa neobuli všetci internetoví hejtri sveta. Nie je to teda návod na kľúč s plánmi a technickými schémami zapojenia karavanových súčiastok a doplnkov. Mnoho doplnkov na náš karavan a dodávku sme však s otcom montovali…

View more