Keď pôjdeš do Portugalska berty, určite choď cez Francúzsko! Champagne, Reims, Paríž, oceán a duny z piesku berty.

Pozrite si viac v súvisiacich položkách